Domov mládeže

Tel.: +420 466 682 029, +420 466 682 031

Vedoucí DM: Ing. Kateřina Lukšíková, tel.: 605 152 415, email: luksikova@spsauto.cz

Příjezd na Domov mládeže pro školní rok 2018/2019, je 3. září 2018, od 6.30 do 9.30 hod, pro ubytované v Holicích i Dolní Rovni, na DM Holice, kde budou všem žákům sděleny potřebné informace k ubytování.

 Nástup do domova mládeže (dále jen DM) je možný pouze na základě vyplněné přihlášky, vydaného rozhodnutí o umístění k ubytování na DM.

 Upozornění !

Žáci kteří budou používat na DM vlastní elektrospotřebiče, jako jsou, rádia,  nabíječky baterií, prodlužovací šňůry, rozvodky, transformátory, audiotechnika, varné konvice (max. příkon 1000 W), lampičky, osobní počítače, monitory, tiskárny, upozorňujeme že všechny uvedené spotřebiče podléhají schvalovacímu režimu dle rozhodnutí skupinového vychovatele, po schválení osobou proškolenou v § 4 Vyhl č. 50/1978 Sb.. Spotřebiče neodpovídající normě není možné používat ani přechovávat v DM. Proto žádáme žáky aby si v den nástupu na DM, přivezli platné revizní zprávy nebo záruční listy.

 O DOMOVĚ MLÁDEŽE

       Poskytuje ubytování a stravování žáků a studentů .

        Ubytování ve 2 ,3 a 4 lůžkových pokojích s připojením k internetu.

        Sportovní hřiště, posilovna, klubovny, stolní tenis, …

        Autobusová i vlaková dostupnost

 

DOMOV MLÁDEŽE JE :

  • nedílnou součástí školy, která je samostatným školským zařízením s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj
  • slouží k ubytování studentů nejen SŠA, ale i středních škol a vyšších odborných škol a zabezpečuje zázemí potřebné pro studium včetně možnosti dalších mimoškolních aktivit
  • vychovatelé vedou žáky k zodpovědnosti a samostatnosti a připravují je tak spolu se školou pro budoucí život
  • činnost domova mládeže vychází ze školního vzdělávacího programu zpracovaného na školní rok
  • domov mládeže poskytuje sociální služby (ubytování, stravování, dozor
  • upozorňujeme, že po naplnění kapacity DM v Holicích, mohou být žáci vyšších ročníků ubytováni v DM Dolní Rovni
  • dále v rámci sportovní výchovy se snažíme o zapojení širokého počtu žáků do různých sportovních aktivit
  • příjemnou relaxaci žáci a studenti nacházejí při činnosti v zájmových útvarech
  • domov mládeže také poskytuje veřejnosti ubytování, zejména v době víkendů a školních prázdnin
  • spolupracujeme s Dětským domovem Staré Holice, kde připravujeme se studenty akce, včetně vánoční sbírky pro děti

 

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video