Info pro strávníky ŠJ

 

 

 

 

Stravné

Stravné je hrazeno bezhotovostně na účet školy č. 2943803/0300, vždy dopředu na následující měsíc.
Tento účet slouží pouze pro úhradu stravného a ubytování.

 Přeplatky ze stravování budou automaticky vráceny ve prospěch Vašeho účtu na konci školního roku u přeplatku, který bude vyšší než 1 000,- Kč.

V případě ukončení školní docházky a v případě podání písemné žádosti o vrácení přeplatku, bude přeplatek ze stravování vrácen bez ohledu na jeho výši.
 
Přeplatky z ubytování budou vráceny ve prospěch Vašeho účtu na konci školního roku.
 
Přeplatky budou vráceny na účet, který jste uvedli v osobním dotazníku.
Pokud došlo ke změně tohoto účtu, písemně nám neprodleně oznamte nové číslo Vašeho účtu.

 
Přihlášky a odhlášky
Přihlašování stravy na běžný měsíc je automatické dle provozu školní kuchyně.
Odhlašování stravy se provádí pomocí čipů nebo telefonicky u asistentky ředitele, a to nejpozději předcházející den do 13.00 hodin.

Výše úhrady stravného

Výše úplaty za školní stravování je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška ).

Od 1.9.2012 jsou za jednotlivá jídla stanoveny tyto úhrady :

•    Pro žáky, kteří nejsou ubytováni na domově mládeže
                              - přesnídávka           21,- Kč
                              - oběd                      25,- Kč

•    Pro žáky, kteří jsou ubytováni na DM
                              - snídaně                 11,- Kč
                              - přesnídávka           9,- Kč
                              - oběd                      25,- Kč
                              - večeře                   31,- Kč


Úhrada za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti ve škole

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky považuje za pobyt ve škole – je možno si odebrat oběd za 25,- Kč. Strávníkovi, který si neodhlásí oběd v době nepřítomnosti ve škole, bude od druhého dne nepřítomnosti ve škole účtován oběd za Kč 62,--.

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům-"Alergeny ve školních jídelnách 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu

a Rady EU č. 1169/2011, které nabývá účinnosti dne 13.prosince 2014. Dále je platná vyhláška   č.113/2005 Sb., o způsobu označ.potravin a tabák.výrobků, ve znění pozdějších předpisů-dle § 8,odst.10.

Školní jídelna podává informace o alergenech v potravinách a pokrmech na jídelníčcích s uvedením čísla alergenu.

 

      
   Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
   Změna jídelníčku vyhrazena. Každý den se podává čaj, mléko a voda.
 
 
  Jedlička Pavel, vedoucí kuchař
  Burešová Martina,  vedoucí školní jídelny

 

  tel.: 466 682 029, 727 942 587, email: buresova@spsauto.cz  

 


Přílohy:
Řád školní jídelny (155 kB)
Strana 1/1

Kontakty
+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031
Školní video