Školení řidičů

 

Školení řidičů
 
Školicí středisko nabízí „školení odborné způsobilosti řidičů“.
Pro nové řidiče se jedná o vstupní školení pro získání profesní způsobilosti řidiče
 a pro držitele profesní způsobilosti řidiče o pravidelné školení.
Dále nabízíme školení řidičů „ referentů“ a „doplňková školení“. 

Školení odborné způsobilosti řidičů
 
Kdo musí na školení
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.
 
Kdo nemusí na školení
Povinnost se nevztahuje na řidiče uvedené v § 46 odst. 3 zákona č. 247/200 Sb.
 
Vstupní školení
Řidiči, kteří jsou povinni účastnit se školení získají profesní způsobilost absolvováním vstupního školení. Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů na obecním úřadě nebo magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky získá řidič profesní způsobilost, která má platnost 5 let. Zapisuje se do řidičského průkazu formou harmonizačního kódu 95.
 
       1) Vstupní školení v rozsahu 140 hodin je určeno pro řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let
            a pro řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let.
       2) Vstupní školení v rozsahu 280 hodin je určeno pro řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 18 let
            a pro řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 21 let.
 
Podmínka účasti: přihláška a platný řidičský průkaz
Počet účastníků:  max. 30
Termín školení :   únor 2019 
Místo konání :       SŠA Holice - školici středisko
 
Bližší informace o podmínkách,  termínech a ceně školení podají pracovníci školicího střediska.  
 
Rozšiřující vstupní školení
Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.
  
Bližší informace o podmínkách a ceně školení podají pracovníci školicího střediska.  
 
 
Pravidelné školení
Řidiči, kteří jsou již držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, jsou povinni se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který mu bude vydán při prvním školení. S tímto dokladem si před koncem platnosti profesního průkazu zažádá o vydání průkazu nového.
 
Podmínka účasti: přihláška, platný řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.
Počet účastníků:  max. 30
Termín školení : 17. listopadu 2018   (7:30 hodin)
Místo konání :     SŠA Holice - školici středisko
Cena :                  650 Kč / osoba
 

On-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje Moje Autoškola - software pro školící střediska.

 Obnovovací školení

Zákon č. 247/2000 Sb. dává možnost obnovit nebo získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení, těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.
 
Jedná se o následující případy:
                a) řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci
                    a platnost jeho průkazu vypršela,
                b) řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, neúčastnil se
                     pravidelného školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit
                     a vyměnit za nový,
                c) řidič nevlastnil dosud průkaz profesní způsobilosti a chce vykonávat práci řidiče,
                     na kterého se vztahuje školení, ale pouze za předpokladu, že:
                     - řidičské oprávnění sk. C1, C1+E a C, C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009,
                     - řidičské oprávnění sk. D1, D1+E, a D D+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2008.
 
Bližší informace o podmínkách,  termínech a ceně školení podají pracovníci školicího střediska.
 
 
 
 
Školení řidičů „referentů a doplňková školení
 
Školení řidičů „referentů“
Povinnost zúčastnit se školení řidičů s ověřením znalostí vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo do 3,5 t. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale také o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo.
 
Školení se provádí podle zákoníku práce v rozsahu 4 – 6 - 8 hodin v prostorách objednatele.
 
Doplňková školení
Školicí středisko dále provádí doplňková školení pro řidiče se speciálně sestaveným, modulovým obsahem podle požadavků objednávajícího provozovatele dopravy ( např. obsluha digitálních tachografů, výklad nařízení 561/2006 Sb., upevňování nákladů, ECO DRIVING, jazykové minimum AJ, NJ , používání dokladů pro náklad a pod.)

 Bližší informace o podmínkách,  termínech a ceně školení podají pracovníci školicího střediska.

 
POZNÁMKA : Pro pravidelné odběratele našich produktů s větším počtem řidičů, bude možné
                     uzavřít exkluzivní dohody nejen cenové.

 

Strana 1/1

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video