Školicí středisko

Školicí středisko
SŠA Holice

 
Rozhodnutím KÚ Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
podle § 49 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
dne 17.10.2008 pod č.j. SpKrÚ/19766/2008/ODSH/05
byla udělena Střední škole automobilní Holice
akreditace k provozování výuky a výcviku.

 

 Budova SŠA Holice
 Budova školicího střediska

 

Kontaktní údaje: Střední škola automobilní Holice e-mail: skoleni@spsauto.cz
  Školicí středisko tel. č. - mobil: 724 821 331
  Nádražní 301 tel. č. - pevná: 466 682 029
  534 01   HOLICE IČ: 135 82 909
       

 

Kontaktní osoba: Pavel Lhoták vedoucí školicího střediska tel. č.: 724 821 331
   


tel. č.: 466 682 029

 

Propagační video školicího střediska

 

Učebny školicího střediska

 

Mobilní dopravní hřiště

Od školního roku 2016/2017 máme jako jediná škola v Pardubickém kraji mobilní dopravní hřiště, na kterém se provádí výuka a výcvik jak mateřských škol, tak základních škol 1. a 2. stupně v Pardubickém kraji s tématikou zaměřenou na dopravní východu.

Dopravní hřiště je vybaveno dopravními značkami a světelnmi signály. K provozu se používají odrážedla, koloběžky a menší jízdní kola. Součástí provozování jsou i zkušební testy ze znalostí pravidel silničního provozu.

V případě zájmu je hřiště k dispozici po telefonické domluvě, kontakt:

p. Luboš Sháněl, tel.: 727 942 591

 

 

Strana 1/1

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video