Školská rada

 Školská rada

Mgr. Radka Dojčánová - za pracovníky školy, tel.: 723464530
Michal Chalupa  - za zřizovatele Pardubický kraj
Alice Krausová  - za rodiče a zletilé žáky školy

Strana 1/1

Kontakty

+420 466 682 029
+420 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
ID datové schránky: 396vgxw
Omluvy žáků na telefony 466 682 029 a 466 682 031

Školní video