25. 10. 2021, 07:25
Monika Jelínková

Ve dnech 12.-14.9. se téměř 150 žáků 1. a 2. ročníků učebních oborů zúčastnilo díky podpoře MŠMT adaptačního pobytu Krok za krokem po Covidu v Rekreačním areálu ve Zbraslavicích. Za podpory třídních učitelů, tělocvikářů, metodika prevence, speciálního pedagoga a instruktorů rekreačního zařízení se mohli žáci lépe poznat, naučit se přizpůsobovat kolektivu, spolupracovat, nést odpovědnost za kolektiv i sami za sebe. Společně jsme prožili tři krásné dny plné aktivit, přátelství a sounáležitosti.

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?