22. 4. 2021, 07:20
Monika Jelínková

Vážení rodiče, milí žáci,

s účinností od 26. dubna 2021 se umožňuje

praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině- třídy, které mají v lichém týdnu odborný výcvik

osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření

Testování budou provádět třídní učitelé ve třídách podle rozpisu, který bude vyvěšen ve škole. Po provedení testu žáci odejdou na odborný výcvik, kde se budou hlásit u Bc. Šponara.

Třídní učitelé budou žáky testovat v čase od 7:30 do 8:30 hodin. Žáci, kteří přijdou do školy později, se budou hlásit u Mgr. Krejčíka, který je otestuje.

Vstup do školy bude vchodem „od Červinků“. Ostatní vchody nebudou funkční.

Žáci si musí zajistit ubytování u Ing. Lukšíkové (luksikova@spsauto.cz, 605 152 415). Ubytování bude možné až od pondělí po skončení odborného výcviku.

Žáci si musí objednat stravu přes aplikaci strava.cz do pátku 23.4.2021 – 13:00 hodin. Pro ubytované žáky bude celodenní stravování zajištěno od úterý. V pondělí bude oběd a večeře.

Výuka autoškoly probíhá podle stávajících pravidel.

Pro žáky posledních ročníků, kteří mají mít podle rozvrhu teoretickou výuku, jsme připravili rozvrh konzultačních hodin, na které se budou hlásit v následujícím odkazu - https://spsautocz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nosek_spsauto_cz/EodI7rA8RL1Nm__wsS1XPr4B0swp2GbCWhPpUwecc1CYsw?e=dwayj0

Na každou hodinu k vyučujícímu se může přihlásit maximálně 6 žáků. Předpokládáme, že žák, který přijde do školy, se přihlásí na všechny hodiny daného dne. Rozvrh konzultace je zaměřen na úspěšné vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky.

Žáci musí být vybaveni respirátorem.

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na své třídní učitele, nebo volejte na číslo 605 312 041.


Pevné zdraví přeje


Mgr. Bc. Michal Šedivka

ředitel SŠA Holice

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?