20. 11. 2020, 08:37
Monika Jelínková

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 25. 11. 2020 je povolen návrat do školy žákům posledních ročníků středních škol – tedy žáků tříd 3.Aa, 3.Ba, 3.Ce, 3.Dk, 4.MA a 4.MB.

V těchto třídách se bude učit tak, jak je dáno jejich rozvrhem. Tělesná výchova nebude probíhat, podle možností školy bude nahrazena odbornými předměty.

U ostatních tříd bude nadále probíhat distanční výuka. Žák, který má distanční výuku, si může domluvit individuální konzultaci s učitelem ve škole. Platí ale pravidlo 1 učitel + 1 žák.

Praktická výuka: je povolen odborný výcvik i praxe. Tato výuka se bude týkat všech žáků naší školy – tedy tříd 1.Aa, 1.Ba, 1.Cek, 1.MA, 1.MB, 1.MC, 2.Aa, 2.Ba, 2.Ce, 2.Dk, 2.MA, 2.MB, 2.MC, 3.MA a 3.MB. Praktická výuka bude probíhat v dílnách školy tak, jak mají třídy uvedeno v rozvrhu.

Autoškola: bude probíhat rámci odborného výcviku. Žáci se mohou hlásit na jízdy v aplikaci Moje – autoškola. Týká se pouze posledních ročníků studia.

Stravování: žáci si musí stravu přihlásit sami nejpozději do pondělí 23.11.2020 do 13:00 hodin

Ubytování: domov mládeže bude zajišťovat ubytování pro žáky, kteří budou mít buď teoretickou výuku, protože jsou v posledním ročníku vzdělávání, nebo budou mít odborný výcvik a praxi. Příjezd žáků do domova mládeže je možný od středy 25.11.2020.

Všichni žáci musí mít při výuce i ve společných prostorách roušky. Všichni žáci musí dodržovat předepsaná hygienická opatření.

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na své třídní učitele, nebo volejte na číslo 605 312 041.

Pevné zdraví přeje

Mgr. Bc. Michal Šedivka

ředitel SŠA Holice

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?