23. 4. 2022, 06:00
Monika Jelínková

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním na webu a na vývěsce na budově školy. Písemně se toto rozhodnutí nezasílá. Lze si je však vyzvednout na studijním oddělení v pondělí 25. 4., úterý 26. 4. a středa 27. 4. 2022 od 7:00 do 16:00 hod. Vyzvednutí rozhodnutí lze spojit s odevzdáním zápisového lístku.

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?

30. 11. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PÁTEK 16. 12. 2022

Více informací
Další aktuality