24. 8. 2020, 09:03
Monika Jelínková


Vážení rodiče,


z epidemiologických důvodů neproběhne 1. 9. 2020 zahájení studia 1.ročníků v KD Holice, ale v areálu školy.

 

Od 9 hodin Vás budou třídní učitelé očekávat v prostoru vedle Domova mládeže.


Od 10 hodin proběhne zahájení školního roku v učebnách (dle pokynů třídních učitelů).


Tohoto zahájení se účastní pouze žáci 1.ročníků.


V této době se také budou vydávat potvrzení o studiu (rodiče budou potřebovat do práce), potvrzení na autobusové/vlakové kartičky, popř. jiná potvrzení.


Pro ubytované žáky začíná stravování dne 1. 9. 2020 obědem. Pro ostatní žáky dne 2. 9. 2020.


Při zápisu žáci předloží a odevzdají:

kopii dokladu o zaplacení příspěvku SRŽ (stačí vytisknuté z internetového bankovnictví)
• kopii vysvědčení z 9. ročníku ZŠ
• 2 ks fotografie - odevzdají pouze ubytovaní žáci při nástupu na Domov mládeže

Dále s sebou vezměte (peníze budou vybírat třídní učitelé):

psací potřeby a přezůvky
• 1 ks visací zámek pro šatní skříňku ve škole
• ručník – potřeba na praktické vyučování (žáci nastupující do učebních oborů)
• 100 Kč – záloha na čip nutný pro stravování a vstup do budovy školy (čip vydají žákům třídní učitelé)
• 200 Kč na kopírování
• cca 3000 Kč - platba na hromadný nákup učebnic cizích jazyků, českého jazyka a literatury, občanské nauky, půjčovné a učebnice
• cca 600 Kč - platba za adaptační pobyt ve Slatině nad Zdobnicí


Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?