kód oboru: 23-68-H/01

délka studia: 2 roky

způsob ukončení: Závěrečná zkouška

Máš už výuční list nebo maturitu a chceš se dál zdokonalovat v řidičských znalostech a dovednostech? Chceš získat profesní průkaz řidiče? Dobrá volba, kterou uvítají všichni účastníci silničního provozu a ty na ní i vyděláš.

Během pouhých dvou let získáš teoretické a praktické znalosti z oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy, z modernizace silniční automobilové dopravy, bezpečnosti silniční přepravy (včetně kamionové a autobusové) a ze základů ochrany životního prostředí. Získané znalosti z logistiky, navigace a ze základů cizích jazyků ti otevřou dveře k nejedné zajímavé pracovní příležitosti.

Studiem si posluchač osvojí vědomosti z oblasti nejen dopravních prostředků, ale i organizace kamionové a autobusové dopravy, což bude základem pro pochopení dalších teoretických oblastí dopravy. Kromě teoretických znalostí posluchač získá praktické dovednosti z oblasti ekonomiky provozu, správného, bezpečného a předpisům odpovídajícího využívání vozidla a zabezpečení nákladu. Získá informace o sociálně právním prostředí silniční dopravy a naučí se respektovat související předpisy a nařízení pro práci osádek vozidla. Naučí se znát závazky plynoucí ze standardních smluv i mezinárodních dohod. Seznámí se s riziky vyplývajícími z dopravních nehod a jiných rizikových situací. Získá informace o dopravní legislativě a předpokládaných mimořádných situacích, které nejsou v souladu s legislativou dopravy, ale jsou mnohdy jejími průvodními jevy. Osvojí si oblast problematiky zdraví, a to jak v reálné podobě, tak i v prevenci zachování fyzického i duševního zdraví. Pochopí nebezpečnost alkoholu a návykových látek při řízení vozidla, nebezpečí únavy a stresu a význam střídání práce a odpočinku. Naučí se zásadám asertivního chování a jednání, které bude vizitkou nejen jeho samotného, ale i firmy, která ho zaměstnává. Nedílnou součástí této oblasti bude osvojení si základů cizích jazyků ( NJ a AJ ) pro uplatnění v komunikaci při mezinárodní dopravě. Podstatnou součástí studia je výuka a praktický výcvik v opravárenství a diagnostice motorových vozidel, včetně stáží v dopravních firmách. V závěru kurzu si prohloubí techniky správného a bezpečného ovládání vozidel a jízdních souprav.

Absolvent studia získá:

výuční list (v oboru 23-68-H/01)

řidičská oprávnění na skupinu C nebo C+E (případně D)

profesní průkaz řidiče

Podmínkou přijetí ke studiu je:

doklad o ukončeném středním odborném vzdělání s výučním listem (mimo učební obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel) nebo doklad o ukončeném středním odborném vzdělání s maturitní zkouškou,

řidičské oprávnění skupiny B (vozidla do 3,5 tuny),

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu,

výpis z evidenční karty řidiče.

Chceš mít více možností?

Podívej se na seznam všech oborů, nebo si vyber obor podle tvého vysněného zaměstnání.