Autoškola SŠA Holice nabízí získání řidičského oprávnění a to nejen pro studenty naší školy, ale i rovněž pro ostatní zájemce z řad veřejnosti.

Pro uchazeče Úřadu práce je zde možnost získání řidičského oprávnění v rámci rekvalifikačního kurzu, který musí být schválen Úřadem práce.

Před přijetím do kurzu je nutné doložit tyto dokumenty:

- žádost o přijetí k výuce a výcviku

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel


                       Nabídka základních a individuálních kurzů

Řidičské oprávnění skupiny B

opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno:

1. přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
2. přípojné vozidlo převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg,

Podmínky pro udělení oprávnění:

a) věk 18 let (v době závěrečné zkoušky)
b)
zdravotní způsobilost
c)
odborná způsobilost

Řidičské oprávnění skupiny BE

opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

Podmínky pro udělení oprávnění:

a) věk 18 let
b) řidičské oprávnění skupiny B
c) zdravotní způsobilost
d) odborná způsobilost

Řidičské oprávnění skupiny C

opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

Podmínky pro udělení oprávnění:

a) věk 21 let (v době závěrečné zkoušky), lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, za podmínek uvedených v § 83 odst. 5
a odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
b) řidičské oprávnění skupiny B
c) zdravotní způsobilost
d) odborná způsobilost

Řidičské oprávnění skupiny CE

opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

Podmínky pro udělení oprávnění:

a) věk 21 let (v době závěrečné zkoušky), lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, za podmínek uvedených v § 83 odst. 5
a odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
b) řidičské oprávnění skupiny C
c) zdravotní způsobilost
d) odborná způsobilost

Řidičské oprávnění skupiny T

opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Podmínky pro udělení oprávnění:

a) věk 17 let
b) zdravotní způsobilost
c) odborná způsobilost

Bližší informace o podmínkách, termínech a ceně školení podají pracovníci školicího střediska.