Příjemné zázemí pro studium i mimoškolní aktivity

Příjezd do Domova mládeže (v Holicích i Dolní Rovni) ve školním roce 2024/2025 je možný 2. září 2024 mezi 6.00 a 9.00 h, kdy budou všem studentům sděleny potřebné informace.

Lukšíková Kateřina, Ing.
Lukšíková Kateřina, Ing.
Vedoucí DM
Domov mládeže
Tel.: +420 605 152 415
E-mail: luksikova@spsauto.cz

Nástup do domova mládeže (dále jen DM) je možný pouze na základě vyplněné přihlášky a vydaného rozhodnutí o umístění k ubytování v DM.

Žáci prvních ročníků nejsou uvedeni na níže přiložených seznamech. Všem nově přijatým žákům na domov mládeže, bylo odesláno rozhodnutí o přijetí.

Upozornění!

Žáky, kteří budou používat v DM vlastní elektrospotřebiče, jako jsou, rádia, nabíječky baterií, prodlužovací šňůry, rozvodky, transformátory, audiotechnika, varné konvice (max. příkon 1000 W), lampičky, osobní počítače, monitory nebo tiskárny, upozorňujeme, že všechny uvedené spotřebiče podléhají schvalovacímu režimu dle rozhodnutí skupinového vychovatele, po schválení osobou proškolenou dle § 4 Vyhl č. 50/1978 Sb. Spotřebiče neodpovídající normě není možné používat ani přechovávat v DM. Proto žádáme žáky, aby s sebou v den nástupu do DM přivezli platné revizní zprávy .

DOMOV MLÁDEŽE

 • poskytuje studentům ubytování 
 • zajišťuje studentům stravování 
      • vede studenty k zapojení do sportovních aktivit a k činnosti v zájmových útvarech (na  sportovištích a v klubovnách)
 • je dobře dostupný autobusovou i vlakovou dopravou
 • vychází svou činností ze školního vzdělávacího programu SŠA, která je samostatným školským zařízením zřizovaným Pardubickým krajem
 • slouží k ubytování studentů nejen SŠA, ale i studentů středních a vyšších odborných škol, popř. veřejnosti (zejména o víkendech a během školních prázdnin)
 • zajišťuje prostřednictvím vychovatelů vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti
 • spolupracuje s Dětským domovem Staré Holice, kde připravujeme se studenty akce, včetně vánoční sbírky pro děti
 • umožňuje žákům vyšších ročníků ubytování v DM Dolní Roveň (v případě naplnění kapacity DM v Holicích)

Podívej se taky na naše mimoškolní aktivity

Sport, nebo jazyky?

5. 6. 2024

Pracovní nabídka - učitel odborného výcviku elektro

Více informací
Další aktuality