Zjisti, co potřebuješ

Kdy a kam podat přihlášku? Musím dělat přijímací zkoušky? Jaké jsou podmínky přijetí?

Jestli se chystáš na SŠA Holice, všechny informace najdeš tady.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu vybraného tříletého, čtyřletého nebo nástavbového oboru denního studia zašlete poštou na adresu školy nejpozději do 1. března aktuálního roku.

Přihlášku můžete také osobně přinést na studijní oddělení SŠA Holice (v případě, že na pracovišti nikoho nezastihnete, využijte poštovní schránku na plotu u bočního vchodu školy).


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám se bude konat dne 9. 4. 2022

V případě zájmu o přípravný kurz k přijímacím zkouškám stačí zaslat email na jelinkovam@spsauto.cz se jménem a příjmením zájemce o přípravný kurz a do předmětu emailu napsat ,,Přípravný kurz k přijímacím zkouškám,,.

Přijímací zkoušky dle typu oboru

Maturitní obory

Učební obory

Nástavbové studium

STUDIJNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ 

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dopravní prostředky - manager silniční dopravy

23-45-M/01

4 roky

maturitní zkouška

     26

 12. a 13. 4. 2022

NE

Autotronik + Mechanik opravář motorových vozidel

39-41-L, 39-41-L/01 + H

4 roky

maturitní zkouška

     48  12. a 13. 4. 2022

ANO

Celkové hodnocení uchazeče o studijní obor se skládá ze tří částí:

1. Studijní výsledky ze základní školy-max. 66 bodů

2. Další skutečnost osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče-max. 4 body

3. Výsledky testů uchazeče u jednotné přijímací zkoušky-max. 100 bodů

Studijní výsledky uchazeče o studijní obor ze základní školy:

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku: chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 66 bodů.

Novinkou je možnost získání maturity i výučního listu u oboru autotronik. Je nutno na přihlášku uvést: 39-41-L/01 Autotronik + H Mechanik opravář motorových vozidel.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2.2

2,.3

2,4

2,5

2,6

2,7 a víc

POČET BODŮ

15

9,5

9,5

9,5

9

9

9

8

8

8

8

7

6

5

3

2

1

0

ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

2

2

1

3

1

4

0

5

-5

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

-5

3

-10

Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studijní obor

Uchazeč získá bodové hodnocení podle účasti a umístění ve školních a jiných technických soutěžích. Nejvyšší bodový zisk v této části hodnocení činí 4 body.

DALŠÍ SKUTEČNOSTI

POČET BODŮ

účast v technické soutěži

1

účast v soutěži na naší škole

2

2. místo v naší nebo jiné technické soutěži

3

1. místo v naší nebo jiné technické soutěži

4

Výsledky testů uchazeče o studijní obor u jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů. Minimální bodové hodnocení za jednotnou přijímací zkoušku pro možné přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení bodové hranice 25 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky. 

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky na střední školu, mají možnost konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 10. a 11. května 2022.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu jednotné přijímací zkoušky z matematiky. Při další rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka.


Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO STUDIJNÍ OBOR

UČEBNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik

Mechanik opravář motorových vozidel - mechanik opravář jednostopých vozidel (velomechanik)

23-68-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

     48

neprobíhá

ANO

Autoelektrikář

26-57-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

      24

neprobíhá

ANO

Karosář

23-55-H/02

3 roky

závěrečná zkouška

      24

neprobíhá

ANO

Autolakýrník

23-61-H/01

1 rok

závěrečná zkouška

      12

neprobíhá

ANO
Celkové hodnocení uchazeče o učební obor se skládá jen ze dvou částí, přijímací zkoušky se nekonají

1. Studijní výsledky uchazeče ze základní školy-max. 360 bodů

2. Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče-max. 5 bodů

Uchazeč o studium učebního oboru může dosáhnout nejvýše 365 bodů.

-minimální požadovaný počet bodů pro možné přijetí uchazeče pro obory automechanik + mechanik opravář jednostopých vozidel a autoelektrikář je 25 bodů.

- minimální požadovaný počet bodů pro možné přijetí uchazeče pro obor karosář je 5 bodů.

Studijní výsledky uchazeče o učební obor ze základní školy:

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1.pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku: chování, matematika, český jazyk a anglický jazyk. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 360 bodů

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat průměr z 1. pololetí 8. ročníku.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0 a více


POČET BODŮ

110

108

106

104

102

100

95

90

85

80

75

65

55

45

35

25

19

13

7

1

0


ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

3

2

2

3

1

4

0

5

-5

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

-5

3

-10

Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o učební obor:

Uchazeč získá bodové hodnocení podle účasti a  umístění ve školních a jiných technických soutěžích. Nejvyšší bodový zisk v této části hodnocení činí 5 bodů.

DALŠÍ SKUTEČNOSTI

POČET BODŮ

účast v technické soutěži

1

účast v soutěži na naší škole

2

3. místo v naší nebo jiné technické soutěži

3

2. místo v naší nebo jiné technické soutěži

4

1. místo v naší nebo jiné technické soutěži

5


Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.


CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO UČEBNÍ OBOR

NÁSTAVBOVÝ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Provozní technika

23-43-L/51

2 roky

maturitní zkouška

      26

   12. a 13. dubna 2022

NE

Celkové hodnocení uchazeče o nástavbový obor se skládá ze dvou částí:

  1. Studijní výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání – max. 60 bodů
  2. Výsledky testů uchazeče u přijímací zkoušky - max. 100 bodů

Uchazeč o studium nástavbového oboru může dosáhnout nejvýše 140 bodů.

Studijní výsledky uchazeče o nástavbový obor z předchozího vzdělávání

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1.ročník, 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku SŠ. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 60 bodů.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1 a víc

POČET BODŮ

20

19,4

18,8

18,2

17,6

17

16,6

16,2

15,8

15,4

15

14,6

14,2

13,8

13,4

13

12

11

10

9

8

0


Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení minimální bodové hranice 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky.

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky na střední školu, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 10. a 11. května 2022.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z matematiky. při další rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z českého jazyka.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Podmínky přijetí do vyššího ročníku stanovuje ředitel školy. Žádost může podat zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce nejdříve od 1. května 2022. Žádost musí obsahovat:

  • kopie ročníkových vysvědčení; v případě dokončeného studia kopii dokladu o maturitní nebo závěrečné zkoušce,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem nejpozději do 20. září aktuálního školního roku. Žádost musí obsahovat:

  • výčet předmětů, o jejichž uvolnění je žádáno,
  • kopie ročníkových vysvědčení,
  • kopii vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce (výučního listu).

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka dle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let, nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Chceš se přesvědčit na vlastní oči?

Tak neváhej a navštiv nás. Stačí se podívat, kdy pořádáme nejbližší den otevřených dveří.

30. 11. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PÁTEK 16. 12. 2022

Více informací
Další aktuality