Zjisti, co potřebuješ

Kdy a kam podat přihlášku? Musím dělat přijímací zkoušky? Jaké jsou podmínky přijetí?

Jestli se chystáš na SŠA Holice, všechny informace najdeš tady.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu vybraného tříletého, čtyřletého nebo nástavbového oboru denního studia zašlete poštou na adresu školy nejpozději do 1. března aktuálního roku.

Přihlášku můžete také osobně přinést na studijní oddělení SŠA Holice (v případě, že na pracovišti nikoho nezastihnete, využijte poštovní schránku na plotu u bočního vchodu školy).

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

https://www.spsauto.cz/o-skole/novinky/vysledky-prijimaciho-rizeni-maturitni-a-ucebni-obory-86n

Přijímací zkoušky dle typu oboru

Maturitní obory

Učební obory

Nástavbové studium

STUDIJNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ 

KAPACITA

školní PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Management silniční dopravy

23-45-M/01

4 roky

maturitní zkouška

30

     9. dubna 2021

NE

Autotronik + Mechanik opravář motorových vozidel

39-41-L/01 + H

4 roky

maturitní zkouška

60

     9. dubna 2021

ANO

Celkové hodnocení uchazeče o studijní obor se skládá ze tří částí:

 1. Studijní výsledky uchazeče ze základní školy – max. 44 bodů
 2. Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 4 body
 3. Školní přijímací zkouška formou řízeného pohovoru – obsahem pohovoru bude zájem o obor a základní znalosti předmětů ze ZŠ (matematika, český jazyk, fyzika, anglický jazyk) -  max. 25 bodů

Dle §60 odst. 5 větou první školského zákona se nekoná jednotná přijímací zkouška, místo toho se bude konat školní přijímací zkouška.

Ředitel školy může na základě počtu přihlášených uchazečů rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky.

Rozhodne-li ředitel o nekonání jednotné přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.

Studijní výsledky uchazeče o studijní obor ze základní školy

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku: chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 44 bodů.

Celkový maximální počet bodů včetně školní přijímací zkoušky je 73 bodů.

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby dosáhl minimální bodovou hranici - 10 bodů.

Novinkou je možnost získání maturity i výučního listu u oboru autotronik. Je nutno na přihlášku uvést: 39-41-L/01 Autotronik + H Mechanik opravář motorových vozidel

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2.2

2,.3

2,4

2,5

2,6

2,7 a víc

POČET BODŮ

15

9,5

9,5

9,5

9

9

9

8

8

8

8

7

6

5

3

2

1

0

ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

2

2

1

3

1

4

0

5

-5

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

-1

3

-3

Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studijní obor

Uchazeč získá bodové hodnocení podle účasti a umístění ve školních a jiných technických soutěžích. Nejvyšší bodový zisk v této části hodnocení činí 4 body.

DALŠÍ SKUTEČNOSTI

POČET BODŮ

účast v technické soutěži

1

účast v soutěži na naší škole

2

2. místo v naší nebo jiné technické soutěži

3

1. místo v naší nebo jiné technické soutěži

4

Výsledky školní přijímací zkoušky - pohovor

Školní přijímací zkouška je formou řízeného pohovoru. Obsahem pohovoru bude zájem o obor a základní znalosti předmětů ze ZŠ (matematika, český jazyk, fyzika, anglický jazyk) - max. 25 bodů.

 - zájem o obor (max. 5 bodů)

 - matematika (max. 5 bodů)

 - český jazyk (max. 5 bodů)

 - fyzika (max. 5 bodů)

 - anglický jazyk (max. 5 bodů)


Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na 23. dubna 2021.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat získaný počet bodů za školní přijímací zkoušku. 


Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO STUDIJNÍ OBOR

UČEBNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik

23-68-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

60

neprobíhá

ANO

Mechanik opravář motorových vozidel - mechanik opravář jednostopých vozidel

23-68-H/01

3 rok;y

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Autoelektrikář

26-57-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Karosář·

23-55-H/02

3 roky

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Operátor skladování

66-53-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Celkové hodnocení uchazeče o učební obor se skládá jen ze dvou částí, přijímací zkoušky se nekonají.

 1. Studijní výsledky uchazeče ze základní školy – max. 272 bodů
 2. Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 5 bodů

Uchazeč o studium učebního oboru může dosáhnout nejvýše 277 bodů, minimální požadovaný počet bodů je 5.

Studijní výsledky uchazeče o učební obor ze základní školy

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku: chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk . Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 272 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat doložený zájem o obor.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1 a víc

POČET BODŮ

126

124

122

118

114

110

104

98

92

86

80

74

68

62

56

50

43

36

29

22

15

0

ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

3

2

2

3

1

4

0

5

-5

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

0

3

-1

Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o učební obor

Uchazeč získá bodové hodnocení podle účasti a umístění ve školních a jiných technických soutěžích. Nejvyšší bodový zisk v této části hodnocení činí 5 bodů.

DALŠÍ SKUTEČNOSTI

POČET BODŮ

účast v technické soutěži

1

účast v soutěži na naší škole

2

3. místo v naší nebo jiné technické soutěži

3

2. místo v naší nebo jiné technické soutěži

4

1. místo v naší nebo jiné technické soutěži

5


Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.


CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO UČEBNÍ OBOR

NÁSTAVBOVÝ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Provozní technika

23-43-L/51

2 roky

maturitní zkouška

30

   9. dubna 2021

NE

Celkové hodnocení uchazeče o nástavbový obor se skládá ze dvou částí:

 1. Studijní výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání – max. 60 bodů
 2. Školní přijímací zkouška formou řízeného pohovoru – obsahem pohovoru bude zájem o obor a základní znalosti předmětů ze ZŠ (matematika, český jazyk, fyzika, anglický jazyk) - max. 25 bodů

Dle §60 odst. 5 větou první školského zákona se nekoná jednotná přijímací zkouška, místo toho se bude konat školní přijímací zkouška.

Ředitel školy může na základě počtu přihlášených uchazečů rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky.

Rozhodne-li ředitel o nekonání jednotné přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.


Uchazeč o studium nástavbového oboru může dosáhnout nejvýše 85 bodů.

Studijní výsledky uchazeče o nástavbový obor z předchozího vzdělávání

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. ročník, 1. pololetí 2. ročníku a 3. ročníku SŠ. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 60 bodů.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1 a víc

POČET BODŮ

20

19,4

18,8

18,2

17,6

17

16,6

16,2

15,8

15,4

15

14,6

14,2

13,8

13,4

13

12

11

10

9

8

0


Výsledky školní přijímací zkoušky - pohovor

Školní přijímací zkouška je formou řízeného pohovoru - obsahem pohovoru bude zájem o obor a základní znalosti předmětů ze ZŠ (matematika, český jazyk, fyzika, anglický jazyk) - maximum 25 bodů 

 - zájem o obor (max. 5 bodů)

 - matematika (max. 5 bodů)

 - český jazyk (max. 5 bodů)

 - fyzika (max. 5 bodů)

 - anglický jazyk (max. 5 bodů)


Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na 23. dubna 2021

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat získaný počet bodů za školní přijímací zkoušku. 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Podmínky přijetí do vyššího ročníku stanovuje ředitel školy. Žádost může podat zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 31. května předcházejícího školního roku. Žádost musí obsahovat:

 • kopie ročníkových vysvědčení; v případě dokončeného studia kopii dokladu o maturitní nebo závěrečné zkoušce,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem nejpozději do 20. září předcházejícího školního roku. Žádost musí obsahovat:

 • výčet předmětů, o jejichž uvolnění je žádáno,
 • kopie ročníkových vysvědčení,
 • kopii vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce (výučního listu).

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka dle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let, nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Chceš se přesvědčit na vlastní oči?

Tak neváhej a navštiv nás. Stačí se podívat, kdy pořádáme nejbližší den otevřených dveří.

2. 9. 2021

Organizace vyučování ve školním roce 2021/2022

Více informací
Další aktuality