Zjisti, co potřebuješ

Kdy a kam podat přihlášku? Musím dělat přijímací zkoušky? Jaké jsou podmínky přijetí?

Jestli se chystáš na SŠA Holice, všechny informace najdeš tady.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu vybraného tříletého, čtyřletého nebo nástavbového oboru denního studia zašlete poštou na adresu školy nejpozději do 1. března aktuálního roku.

Přihlášku můžete také osobně přinést na studijní oddělení SŠA Holice (v případě, že na pracovišti nikoho nezastihnete, využijte poštovní schránku na plotu u bočního vchodu školy).

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2021.

Přijímací zkoušky dle typu oboru

Maturitní obory

Učební obory

Nástavbové studium

STUDIJNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ 

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Management silniční dopravy

23-45-M/01

4 roky

maturitní zkouška

30

12. a 13. 4. 2021

NE

Autotronik

39-41-L/01

4 roky

maturitní zkouška

60

12. a 13. 4. 2021

ANO

Celkové hodnocení uchazeče o studijní obor se skládá ze tří částí:

 1. Studijní výsledky uchazeče ze základní školy – max. 66 bodů
 2. Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 4 body
 3. Výsledky testů uchazeče u přijímací zkoušky – max. 100 bodů

Studijní výsledky uchazeče o studijní obor ze základní školy

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů: chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 66 bodů.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2.2

2,.3

2,4

2,5

2,6

2,7 a víc

POČET BODŮ

15

9,5

9,5

9,5

9

9

9

8

8

8

8

7

6

5

3

2

1

0

ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

2

2

1

3

1

4

0

5

-5

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

-1

3

-3

Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studijní obor

Uchazeč získá bodové hodnocení podle účasti a umístění ve školních a jiných technických soutěžích. Nejvyšší bodový zisk v této části hodnocení činí 4 body.

DALŠÍ SKUTEČNOSTI

POČET BODŮ

účast v technické soutěži

1

účast v soutěži na naší škole

2

2. místo v naší nebo jiné technické soutěži

3

1. místo v naší nebo jiné technické soutěži

4

Výsledky testů uchazeče o studijní obor u přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se skládají z testů z českého jazyka a z matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení minimální bodové hranice 20 bodů v této části hodnocení.

Výsledky testu jsou přenositelné, uchazeč je tedy může využít i na jiné škole.

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky na střední školu, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Náhradní termín přijímacího řízení je stanoven na (12. a 13. května).

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z matematiky. Při další rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z českého jazyka.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO STUDIJNÍ OBOR

UČEBNÍ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik

23-68-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

60

neprobíhá

ANO

Mechanik opravář motorových vozidel - mechanik opravář jednostopých vozidel

23-68-H/01

3 rok;y

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Autoelektrikář

26-57-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Karosář·

23-55-H/02

3 roky

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Operátor skladování

66-53-H/01

3 roky

závěrečná zkouška

30

neprobíhá

ANO

Celkové hodnocení uchazeče o učební obor se skládá jen ze dvou částí, přijímací zkoušky se nekonají.

 1. Studijní výsledky uchazeče ze základní školy – max. 405 bodů
 2. Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 5 bodů

Uchazeč o studium učebního oboru může dosáhnout nejvýše 410 bodů, minimální požadovaný počet bodů je 5.

Studijní výsledky uchazeče o učební obor ze základní školy

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Zohledňuje se také prospěch z profilových předmětů:chování, matematika, český jazyk, anglický jazyk. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 405 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat doložený zájem o obor.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1 a víc

POČET BODŮ

126

124

122

118

114

110

104

98

92

86

80

74

68

62

56

50

43

36

29

22

15

0

ZNÁMKA Z MA, ČJ, AJ

POČET BODŮ

1

3

2

2

3

1

4

0

5

-5

ZNÁMKA Z CHOVÁNÍ

POČET BODŮ

1

1

2

0

3

-1

Další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o učební obor

Uchazeč získá bodové hodnocení podle účasti a umístění ve školních a jiných technických soutěžích. Nejvyšší bodový zisk v této části hodnocení činí 5 bodů.

DALŠÍ SKUTEČNOSTI

POČET BODŮ

účast v technické soutěži

1

účast v soutěži na naší škole

2

3. místo v naší nebo jiné technické soutěži

3

2. místo v naší nebo jiné technické soutěži

4

1. místo v naší nebo jiné technické soutěži

5

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO UČEBNÍ OBOR

NÁSTAVBOVÝ OBOR

KÓD OBORU

DÉLKA STUDIA

ZPŮSOB UKONČENÍ

KAPACITA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Provozní technika

23-43-L/51

2 roky

maturitní zkouška

30

12. a 13. 4. 2021

NE

Celkové hodnocení uchazeče o nástavbový obor se skládá ze dvou částí:

 1. Studijní výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání – max. 60 bodů
 2. Výsledky testů uchazeče u přijímací zkoušky – max. 100 bodů

Uchazeč o studium nástavbového oboru může dosáhnout nejvýše 160 bodů.

Studijní výsledky uchazeče o nástavbový obor z předchozího vzdělávání

Bodový zisk je dán průměrným prospěchem uchazeče za 1. ročník, 2. ročník a 1. pololetí 3. ročníku SŠ. Nejvyšší bodový zisk uchazeče v této části hodnocení je 60 bodů.

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH V JEDNOM POLOLETÍ

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1 a víc

POČET BODŮ

20

19,4

18,8

18,2

17,6

17

16,6

16,2

15,8

15,4

15

14,6

14,2

13,8

13,4

13

12

11

10

9

8

0

Výsledky testů uchazeče o nástavbový obor u přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se skládají z testů z českého jazyka a z matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení minimální bodové hranice 10 bodů v této části hodnocení.

Výsledky testu jsou přenositelné, uchazeč je tedy může využít i na jiné škole.

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky na střední školu, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Náhradní termín přijímacího řízení je stanoven na (12. a 13. května).

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z matematiky. Při další rovnosti bodů bude rozhodovat počet bodů z testu přijímací zkoušky z českého jazyka.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude známo dd. mm. rrrr.

CHCI SI STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Podmínky přijetí do vyššího ročníku stanovuje ředitel školy. Žádost může podat zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 31. května předcházejícího školního roku. Žádost musí obsahovat:

 • kopie ročníkových vysvědčení; v případě dokončeného studia kopii dokladu o maturitní nebo závěrečné zkoušce,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem nejpozději do 20. září předcházejícího školního roku. Žádost musí obsahovat:

 • výčet předmětů, o jejichž uvolnění je žádáno,
 • kopie ročníkových vysvědčení,
 • kopii vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce (výučního listu).

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka dle § 66, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let, nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

CHCI SI STÁHNOUT ŽÁDOST

Chceš se přesvědčit na vlastní oči?

Tak neváhej a navštiv nás. Stačí se podívat, kdy pořádáme nejbližší den otevřených dveří.