Výzva k předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Zakoupení osobního automobilu pro Střední školu automobilní Holice“.


Výzva k předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Nákup ICT 2023 – digitální propast“.


Výzva k předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Nakoupení pokročilých digitálních učebních pomůcek“.
Výzva k předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Zakoupení multifunkční pánve tlakové s automatickým mytím pro Střední školu automobilní Holice.


Zakoupení vyvažovačky a zouvačky pro Střední školu automobilní Holice
Výsledek výzvy k podání nabídky: Realizace osvětlení a oplocení víceúčelového sportovního hřiště v areálu Střední školy automobilní Holice
Veřejná zakázka: Lakovací kabina s příslušenstvím
Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu E v dílně povrchových úprav na lakovnu