Zkušenosti a znalosti jsme sbírali s postupem času. Od roku 1951, kdy jsme začali výukou automechaniček a autoelektrikářek.

2011

Počet žáků školy přesáhl 500

2008

Další zahraniční spolupráce se školami v Rakousku, Finsku, Maďarsku, Číně a na Slovensku

2002

Navázání první zahraniční spolupráce se školou ve Francii

2000

Zřizovatelem školy se stává Pardubický kraj

1995

Zřízení prvního čtyřletého oboru zakončeného maturitní zkouškou

Modernizace vozového parku školy – učitelé ve spolupráci s mistry odborného výcviku zhotovují nové modely a řezy, kreslí výukové obrazy, začínají využívat diapozitivy a filmy.

1963

Ustavení technického a zásobovacího závodu, který také zajišťuje výuku učňů, zlepšuje vztah podniku ke svému učebnímu zařízení. Vzniká autoškola jako doplněk výuky.

1961

Přijímaných žáků není mnoho – ostatně učitelský sbor se skládá z jednoho učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a dvou odborných učitelů.

1. 9. 1957

Učiliště státních pracovních záloh přechází jako odborné učiliště k podniku ČSAD n. p. Pardubice, později Moravany.

1956–1959

Ve spolupráci s místními zemědělskými podniky a pro jejich potřeby je vyučován obor zámečník pro opravu zemědělských strojů a traktorů. Vybavení pomůckami je velmi skromné.

1953

Je založeno učiliště státních pracovních záloh.

1. 9. 1951

Otevírá se středisko pracujícího dorostu pod patronací ČSAD Pardubice se zaměřením na dvouletou výuku automechaniček a autoelektrikářek.

Podívejte se na nejaktuálnější dění

Co se unás zrovna dějě?

5. 6. 2024

Pracovní nabídka - učitel odborného výcviku elektro

Více informací
Další aktuality