Poskytujeme komplexní zázemí pro domácí i hosty.

Ubytování pro studenty z daleka je umožněno v Domově mládeže.

Stravování ve školním roce 2023/2024 zahajujeme: 

 • pro ubytované 4. září 2023 obědem,
 • pro neubytované žáky 5. září 2023 přesnídávkou a následně obědem.

Stravu je nutno uhradit předem na účet ČSOB, č. u. 2943803/0300, VS – evidenční kód v srpnu 2023 nejpozději do 20. srpna a ostatní měsíce nejpozději k 20. dni v měsíci.

Burešová Martina
Burešová Martina
Vedoucí stravování
Školní jídelna
Tel.: +420 727 942 587
E-mail: buresova@spsauto.cz
Kancelář: 217

Úhrada obědů

Stravné je hrazeno bezhotovostně na účet školy vedený u ČSOB, č. ú. 2943803/0300, VS – přidělený kód, KS = 0553, vždy předem na následující měsíc a to nejpozději k 20. dni v měsíci. Tento účet slouží pouze pro úhradu stravného a ubytování.

Žákům nastupujícím do 1. ročníků byl vygenerován jako VS evidenční kód (zasláno dopisem).

Přeplatky ze stravování a ubytování jsou automaticky vraceny ve prospěch Vašeho účtu, který jste uvedli na přihlášce, na konci školního roku a to pouze u přeplatku, který je vyšší než Kč 1.000,-.

V případě ukončení školní docházky nebo v případě podání písemné žádosti o vrácení přeplatku, bude přeplatek ze stravování vrácen bez ohledu na jeho výši.

V případě jakýchkoliv změn, např. změně č. účtu, oznamte tuto skutečnost neprodleně vedoucí školní jídelny a to písemně.

Ceny stravování:

Výše úplaty za stravování je stanovena dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Od 1. 9. 2023 jsou za jednotlivá jídla stanoveny tyto úhrady:

pro žáky, kteří nejsou ubytováni na DM

 • přesnídávka 32,-- Kč
 • oběd 38,-- Kč

pro žáky, kteří jsou ubytováni na DM

 • snídaně 19,-- Kč
 • přesnídávka 15,-- Kč
 • oběd 38,-- Kč
 • svačina 11,-- Kč
 • večeře 35,-- Kč

Příklady záloh na jeden měsíc platné pro školní rok 2023/2024:

Obědy a ubytování

 • celodenní stravování: 2.478,- Kč + cena za ubyt. třílůžkový pokoj 1.500,- Kč = 3.978,-
 • celodenní stravování: 2.478,- Kč + cena za ubyt. čtyřlůžkový pokoj 1.100,- Kč = 3.578,-

Pouze obědy: 798,- Kč

Obědy a přesnídávky pro neubytované žáky: 1.470,- Kč

O školní kuchyni a jídelně

Jídelníček sestavujeme pestrý a nutričně vyvážený vycházející z nejmodernějších trendů stravování mládeže a zároveň tak, aby splňoval náročné požadavky výživových norem školního stravování.

Zásobování jídelny je zajišťováno denně čerstvými potravinami a to i z řad regionálních pěstitelů.

Jídla Vám připravuje tým zkušených pracovnic a kuchyně je vybavená moderními technologiemi - konvektomaty, smažícími pánvemi, myčkami a kvalitní vzduchotechnikou.

Žáci se stravují v příjemném prostředí pohodové jídelny, která se nachází přímo v budově školy.

Objednávání a výdej stravy

Ve školní jídelně se stravují žáci včetně zaměstnanců školy.

Změnu objednávky (přihlášky a odhlášky) stravy mohou strávníci provést pomocí aplikace www.strava.cz nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny a to nejpozději předcházející den výdeje stravy do 13:00 hod. Objednání stravy na běžný měsíc pro všechny strávníky provádí automaticky vedoucí školní jídelny.

Strava je vydávána na základě identifikace strávníka čipem. Čipy spravuje a eviduje vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna nabízí pravidelně v úterý a ve čtvrtek možnost výběru ze dvou jídel.

Pro ubytované žáky zajišťujeme celodenní stravování, tzn. snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři.

Výdej stravy:

Snídaně 7:00 - 7:35 Domov mládeže
Přesnídávka 7:35 - 7:45 Praktické vyučování, Domov mládeže
9:25 - 9:45 Teoretické vyučování
Oběd 10:45 - 11:20 Praktické vyučování
11:25 - 11:55 1. a 3. ročník teor. vyučování
12:20 - 12:50 2. a 4. ročník teor. vyučování
Večeře 15:30 - 15:50 Domov mládeže
17:15 - 17:30
Výdej stravy do jídlonosičů 10:30 - 10:45 Zaměstnanci a žáci


Ke stažení

5. 6. 2024

Pracovní nabídka - učitel odborného výcviku elektro

Více informací
Další aktuality