Na praxe nebudou uvolněni:

• První ročníky (všechny obory)
• Druhý ročník oboru autotronik
• Druhé ročníky učebních oborů v prvním pololetí
• Obor silniční doprava (mají pouze souvislou praxi)

Smlouvu ze strany školy vždy vyplní Bc. Zbyněk Šponar

1) Do týdne od nástupu do firmy přinést podepsanou smlouvu (příloha č.1)

• Podpis žáka- proškolení BOZP
• Podpis školitele
• Podpis zákonného zástupce
• Dole razítko a podpis servisu (za odborné pracoviště)

2) Docházku přinést vždy po konci kalendářního měsíce (příloha č.2)

• V docházce budou vyplněné všechny datumy včetně pracovní náplně, případně nemoc, autoškola, atd.
• Dole podpis a razítko servisu (políčko Datum a podpis zaměstnavatele)
• Známka za měsíc
• Docházka bude přístupná na stránkách školy, kde si vyplníte jméno a třídu

3) Po ukončení praxí přinést vyplněný ZÁZNAM O PRAXI ŽÁKA (příloha č.3)

Vyplnit:
• Jméno a obor studia
• Název servisu
• Instruktor
• Praxe od-do
• Tabulku hodnocení
• Poznámku pro školu
• Poznámku o žákovi
• Výslednou známku
• Datum
• Podpis instruktora
• Na další školní rok, další servis vyplnit znovu vše viz body výše

Chybí tu informace?

Neváhej se ozvat učiteli.

5. 6. 2024

Pracovní nabídka - učitel odborného výcviku elektro

Více informací
Další aktuality