Francie, Finsko, Rakousko, Polsko, v Čína a Slovensko

Žáci během stáže zdokonalují své jazykové dovednosti, poznávají pracovní prostředí v místních firmách, školský systém dané země a v neposlední řadě kulturu a tradice hostitelů.

Vybraní žáci na těchto školách každoročně absolvují 4–6 týdenní studijní pobyty.

Žáci během stáže zdokonalují své jazykové dovednosti, poznávají pracovní prostředí v místních firmách, školský systém dané země a v neposlední řadě kulturu a tradice hostitelů.

Veškerá spolupráce je podporována evropskými programy ERASMUS+.