Francie, Finsko, Rakousko, Polsko, Čína a Slovensko...

Spolupracujeme se zahraničními partnerskými školami, na nichž vybraní studenti každoročně
absolvují 4–6týdenní studijní pobyty.

Žáci během stáže zdokonalují své jazykové dovednosti, poznávají pracovní prostředí v místních firmách, školský systém dané země a v neposlední řadě kulturu a tradice hostitelů.

Pro více informací a zájem o zahraniční stáže kontaktujte zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Ivana Pertotová, tel.: 605 312 041, pertotova@spsauto.cz.

Veškerá spolupráce je podporována evropskými programy ERASMUS+.

5. 6. 2024

Pracovní nabídka - učitel odborného výcviku elektro

Více informací
Další aktuality