Součástí výuky na střední škole automobilní je předmět Řízení motorových vozidel. Během výuky mohou žáci ZDARMA získat řidičské oprávnění skupiny B a řidičské oprávnění skupiny C (skupinu C nezískává obor karosář). Dle osnovy je výuka Řízení motorových vozidel rozdělena na jednotlivé části. Žák je hodnocen ze znalostí pravidel silničního provozu a předpisů souvisejících, ze znalostí údržby techniky a oprav motorových vozidel a dále z praktických dovedností při praktické jízdě. Znalosti jsou ověřovány písemně, ústně a pomocí Etestů autoškoly. K testování žáci využívají aplikaci www.autoskola-testy.cz, ve které lze zjistit kdy a s jakým výsledkem daný žák vykonal test.

Výuka praktické jízdy je prováděna na automobilových trenažérech a na vozidlech:

- pro skupinu ŘO B vozidla Škoda Fabia
- pro skupinu ŘO C vozidlo Renault Midlum a DAF LF 250 FA

                                                                        

Žáci naší školy mají povinnost využívat aplikaci https://www.moje-autoskola.cz/, která slouží k plánování jízd. Zde se jim zobrazují jednotlivé naplánované jízdy pro danou skupinu řidičského oprávnění. V aplikaci vidí počet odjetých jízd a počet doposud neodjetých, včetně naplánovaných jízd. Přes tuto aplikaci mají možnost sami sobě naplánovat jízdu nebo jim jízdy naplánuje učitel autoškoly. Naplánované jízdy se zde mohou zrušit dle podmínek autoškoly.


Žáci školy mohou rovněž využít kurzy a školení, které jsou uvedeny na webu SŠA Holice, v záložce https://www.spsauto.cz/nabidka-sluzeb/skolici-stredisko

5. 6. 2024

Pracovní nabídka - učitel odborného výcviku elektro

Více informací
Další aktuality