Součástí výuky na střední škole automobilní je předmět Řízení motorových vozidel. Během výuky mohou žáci ZDARMA získat řidičské oprávnění skupiny B a řidičské oprávnění skupiny C (skupinu C nezískává obor karosář). Dle osnovy je výuka Řízení motorových vozidel rozdělena na jednotlivé části. Žák je hodnocen ze znalostí pravidel silničního provozu a předpisů souvisejících, ze znalostí údržby techniky a oprav motorových vozidel a dále z praktických dovedností při praktické jízdě. Znalosti jsou ověřovány písemně, ústně a pomocí Etestů autoškoly. K testování žáci využívají aplikaci www.autoskola-testy.cz, ve které lze zjistit kdy a s jakým výsledkem daný žák vykonal test.

Výuka praktické jízdy je prováděna na automobilových trenažérech a na vozidlech:

- pro skupinu ŘO B vozidla Škoda Fabia
- pro skupinu ŘO C vozidlo Renault Midlum a DAF LF 250 FA

                                                                        

Žáci naší školy mají povinnost využívat aplikaci https://www.moje-autoskola.cz/, která slouží k plánování jízd. Zde se jim zobrazují jednotlivé naplánované jízdy pro danou skupinu řidičského oprávnění. V aplikaci vidí počet odjetých jízd a počet doposud neodjetých, včetně naplánovaných jízd. Přes tuto aplikaci mají možnost sami sobě naplánovat jízdu nebo jim jízdy naplánuje učitel autoškoly. Naplánované jízdy se zde mohou zrušit dle podmínek autoškoly.