Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost se nevztahuje na řidiče uvedené v § 3 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.

Vstupní školení

Řidiči, kteří jsou povinni účastnit se školení, získají profesní způsobilost absolvováním vstupního školení. Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů na obecním úřadě nebo magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky získá řidič profesní způsobilost, která má platnost 5 let. Zapisuje se do řidičského průkazu formou harmonizačního kódu 95. Přihlaste se na školení online.

  • Vstupní školení v rozsahu 140 hodin je určeno pro řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let a pro řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let.
  • Vstupní školení v rozsahu 280 hodin je určeno pro řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 18 let a pro řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 21 let.
Lhoták Pavel
Lhoták Pavel
Vedoucí autoškoly
Praktické vyučování
Tel.: 724 821 331
E-mail: skoleni@spsauto.cz
Kancelář: budova F


Podmínka účasti: přihláška a platný řidičský průkaz
Počet účastníků: max. 30
Termín školení: leden/únor 2020 
Místo konání: SŠA Holice - školící středisko


Rozšiřující vstupní školení

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu. Přihlaste se na školení online.

Pravidelné školení

Řidiči, kteří jsou již držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, jsou povinni se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který mu bude vydán při prvním školení. S tímto dokladem si před koncem platnosti profesního průkazu zažádá o vydání průkazu nového. Přihlaste se na školení online.

Podmínka účasti: přihláška, platný řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.
Počet účastníků: max. 30
Termín školení: 22. února  2020 (7:30 hodin)
Místo konání: SŠA Holice - školici středisko
Cena: 650 Kč / osoba 

Obnovovací školení

Zákon č. 247/2000 Sb. dává možnost obnovit nebo získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

  • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vypršela,
  • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, neúčastnil se pravidelného školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový,
  • řidič nevlastnil dosud průkaz profesní způsobilosti a chce vykonávat práci řidiče, na kterého se vztahuje školení, ale pouze za předpokladu, že:
    - řidičské oprávnění sk. C1, C1+E a C, C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009,
    - řidičské oprávnění sk. D1, D1+E, a D D+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2008.