Týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo do 3,5 t. V praxi se jedná například o zaměstnance, kteří na služební cestě nebo při výkonu pracovní činnosti řídí vozidlo, a to bez ohledu na to, zda se jedná o řízení vozidla služebního nebo soukromého.

Lhoták Pavel
Lhoták Pavel
Vedoucí autoškoly a školicího střediska
Autoškola a školicí středisko
Tel.: +420 724 821 331
E-mail: skoleni@spsauto.cz
Kancelář: budova F


Povinnost zúčastnit se školení řidičů s ověřením znalostí vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Školení se provádí podle zákoníku práce v rozsahu 4 – 6 - 8 hodin v prostorách objednatele.