4. 1. 2021, 10:30
Monika Jelínková

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo informaci k provozu škol v termínu 4.1.2021 – 10.1.2021.

Teoretická výuka: v této době bude probíhat u všech tříd distanční výuka

Žák, který má distanční výuku, si může domluvit individuální konzultaci s učitelem ve škole. Platí ale pravidlo 1 učitel + 1 žák.

Praktická výuka: nebude probíhat

Autoškola: budou probíhat pouze jízdy

Stravování: žáci distančního vzdělávání mohou odebírat stravu u výdejního okénka. Sami si musí stravu přihlásit nejpozději do pondělí 4.1.2021 do 8:00 hodin

Ubytování: nebude probíhat

Další informace poskytneme v závěru týdne, podle jejich zveřejní MŠMT. Sledujte FB školy, Teams.

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na své třídní učitele, nebo volejte na číslo 605 312 041.


Pevné zdraví, hodně osobních i studijních úspěchů v novém roce přeje


Mgr. Bc. Michal Šedivka

ředitel SŠA Holice

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?