8. 1. 2021, 07:12
Monika Jelínková

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo informaci k provozu škol v termínu 11.1.2021 – 22.1.2021.

Teoretická výuka: v této době bude probíhat u všech tříd distanční výuka

Žák, který má distanční výuku, si může domluvit individuální konzultaci s učitelem ve škole. Platí ale pravidlo 1 učitel + 1 žák.

Praktická výuka: nebude probíhat

Autoškola: třídy 3.Aa, 3.Ba, 3.Ce, 3.Dk, 3.MA a 3.MB se mohou hlásit na jízdy v autoškole přes aplikaci Moje – autoškola.

Stravování: žáci distančního vzdělávání mohou odebírat stravu u výdejního okénka. Sami si musí stravu přihlásit nejpozději do pátku 8.1.2021 do 13:00 hodin

Ubytování: nebude probíhat

Jakmile zveřejní MŠMT další pokyny, tak Vám je poskytneme. Sledujte web školy, FB školy, Teams.

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na své třídní učitele, nebo volejte na číslo 605 312 041.


Mgr. Bc. Michal Šedivka

ředitel SŠA Holice

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?