19. 5. 2021, 09:29
Monika Jelínková


Vážení rodiče, milí žáci,

na základě zmírnění epidemiologických opatření je od pondělí 24. 5. 2021 povolena výuka všech žáků naší školy.

Od 24.5.2021 (21. týden) bude bez omezení probíhat odborný výcvik podle rozvrhu. Týká se následujících tříd: 1.Ba, 1.MC, 2.Ba, 2.Dk a 3.MB.

Třídy 1.Aa, 1.Cek, 1.MA, 1.MB, 1.N, 2.Aa, 2.Ce, 2.MA, 2.MB, 2.MC a 3.MA, které mají ve 21. týdnu teoretickou výuku, budou mít v rozvrhu následující změny. V pondělí 24.5.2021 a v úterý 25.5.2021 budou mít ředitelské volno. Důvodem pro udělení ředitelského volna je to, že MŠMT na tyto dny stanovilo termíny společné části maturitní zkoušky - didaktické testy z matematiky nebo anglického jazyka a z českého jazyka a literatury - tříd 4.MA a 4.MB.

Třídy 3.Aa, 3.Ba, 3.Ce a 3.Dk budou 24. a 25.5.2021 mít mimořádný rozvrh, který je uveden níže.

Od středy 26.5.2021 se bude učit podle rozvrhu.

24.5.2021

Třída Učebna 1.     2.     3.     4.     5.

3.Aa     26       KN  KN  KN    NT   NT

3.Ba     23       NT   NT   NT   KN   KN

3.Ce     24       BT   BT    BT   LK    LK

3.Dk    22        LK  LK     LK   SO   SO

25.5.2021

Třída Učebna 1.      2.      3.      4.      5.

3.Aa     26       NT    NT   NT   KN    KN

3.Ba     23       KN   KN   KN   NT     NT

3.Ce     24       LK    LK    LK    BT     BT

3.Dk    22        SO   SO    SO   LK     LK

Stravování: V současné době mají všichni žáci stravu automaticky odhlášenou.

Pokud máte o stravu v příštím týdnu zájem, přihlaste se individuálně přes www.strava.cz a to nejpozději do pátku 21. 5. 2021 do 13:00 hod. Toto platí i pro přihlašování stravy v následujících týdnech.

V případě potíží s přihlášením kontaktujte vedoucí školní jídelny, M. Burešovou na e-mail: buresova@spsauto.cz.

Ubytování: domov mládeže bude zajišťovat ubytování bez omezení. Příjezd žáků do domova mládeže je možný od neděle.

Všichni žáci musí mít při výuce i ve společných prostorách respirátor. Všichni žáci musí dodržovat předepsaná hygienická opatření. Testování bude probíhat jednou týdně.

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na své třídní učitele, nebo volejte na číslo 605 312 041.

Pevné zdraví přeje

Mgr. Bc. Michal Šedivka


Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?

27. 7. 2021

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníků SŠ automobilní Holice proběhne ve středu 1. září 2021 v 10:00 hod. v budově Střední školy automobilní Holice.

Více informací
Další aktuality