28. 1. 2021, 18:14
Monika Jelínková

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo informaci k provozu škol v termínu 1.2.2021 – 12.2.2021.

Teoretická výuka: v této době bude probíhat u všech tříd distanční výuka

Žák, který má distanční výuku, si může domluvit individuální konzultaci s učitelem ve škole. Platí ale pravidlo 1 učitel + 1 žák.

Praktická výuka: nebude probíhat. I zde platí, že si žák může domluvit individuální konzultaci s učitelem odborného výcviku. Pro domluvení konzultace kontaktujte Bc. Zbyňka Šponara – telefonní číslo 777 146 106.

Autoškola: třídy 3.Aa, 3.Ba, 3.Ce, 3.Dk, 3.MA a 3.MB se mohou hlásit na jízdy v autoškole přes aplikaci Moje – autoškola.

Stravování: žáci distančního vzdělávání mohou odebírat stravu u výdejního okénka. Sami si musí stravu přihlásit nejpozději do pátku 29.1.2021 do 13:00 hodin.

Ubytování: nebude probíhat

Vysvědčení: 28.1.2021 mají žáci dostat výpis pololetního vysvědčení. Vzhledem k tomu, že nejsou přítomni ve škole, mohou svoji pololetní klasifikaci vidět v programu Bakalář. Výpis vysvědčení dostanou do 3 dnů po nástupu do školy na prezenční výuku.

Pololetní prázdniny: termín je stanoven na 29.1.2021. V tento den nebude probíhat distanční výuka.

Další informace poskytneme v závěru týdne, podle jejich zveřejní MŠMT. Sledujte web školy, FB školy, Teams.

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na své třídní učitele, nebo volejte na číslo 605 312 041.

Mgr. Bc. Michal Šedivka

ředitel SŠA Holice

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?

27. 7. 2021

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníků SŠ automobilní Holice proběhne ve středu 1. září 2021 v 10:00 hod. v budově Střední školy automobilní Holice.

Více informací
Další aktuality