2. 9. 2019, 20:53
Ing. Lukšíková Kateřina

 Sdružení rodičů a žáků (SRŽ)

- zajišťuje kontakt rodičů žáků s vedením školy a s dalšími pracovníky Střední školy automobilní Holice

- podílí se na zajišťování příznivých podmínek ke studiu, vyřizování námětů rodičů k činnosti školy 

   prostřednictvím  výboru Sdružení rodičů a žáků

- napomáhá materiálně a finančně při vzdělávání žáků, údržbě a zlepšování školního prostředí

- podílí organizačně, finančně a materiálně na kulturním a sportovním vyžití žáků

- díky příspěvkům rodičů bylo možné zakoupit učebnice, pomůcky na výuku

- nakoupit ceny pro nejlepší žáky

- finančně se podílet na zabezpečení odborných exkurzí a na akcích pořádaných DM

- zabezpečení autobusové dopravy, jež je využívána především na exkurze související s profesním zaměřením žáků

- finančně se podílí na zahraničních stážích žáků a prezentaci školy.

Číslo účtu: 115-9627400287 / 0100

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

Vážení rodiče,

Doufáme, že pochopíte naši snahu po zlepšení studijních podmínek žáků této školy.

Za Váš příspěvek Vám předem děkujeme.

Čerpání finančních prostředků bude v souladu s rozpočtovými pravidly Sdružení rodičů a žáků.

Za výbor Sdružení rodičů a žáků při Střední škole automobilní Holice

Ing. Lukšíková Kateřina

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?