9. 4. 2021, 12:57
Monika Jelínková

Školní přijímací zkouška se koná 5. 5. 2021 podle času uvedeného na pozvánce.

Náhradní termín je stanoven na 6. 5. 2021.

Na základě OOP Č. j. MSMT - 4337/2021 - 7 je povinnost uchazeče, aby před přijímací zkouškou předložil negativní výsledek testu.

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?