29. 4. 2023, 00:30
Simona Makaloušová

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním na webu a na vývěsce na budově školy. Písemně se toto rozhodnutí nezasílá. Lze si je však vyzvednout na studijním oddělení v úterý 2. 5., středa 3. 5. a čtvrtek 4. 3. 2023 od 7:00 do 16:00 hod. Vyzvednutí rozhodnutí lze spojit s odevzdáním zápisového lístku.

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?

5. 6. 2024

Pracovní nabídka - učitel odborného výcviku elektro

Více informací
Další aktuality