21. 11. 2019, 08:06
Monika Jelínková

Ve volbách do Školské rady byla zvolena paní Lenka Pleskotová, jako zástupce za rodiče nezletilých žáků a zletilých žáků školy. 

Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?