16. 8. 2023, 12:57
Simona Makaloušová

Zahájení školního roku 2023/2024 pro žáky 1. ročníků SŠ automobilní Holice proběhne v pondělí 4. září 2023 v 9:00 hod. v budově Střední školy automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice.

V době od 9:00 – 10:00 hod. se uskuteční zápis do 1. ročníků učebních a studijních oborů v učebnách dle rozpisu, který bude vyvěšený u hlavního vchodu do budovy školy. V této době se také budou vydávat potvrzení o studiu (rodiče budou potřebovat do práce), potvrzení na autobusové/vlakové kartičky, popř. jiná potvrzení.

Rodiče jsou vítáni.

Pro žáky nástavbového studia a pro žáky ostatních ročníků platí zahájení dle rozvrhu v 7:50 hod.


Přečtěte si toho více

Co se unás zrovna dějě?