kód oboru: 23-61-H/01

délka studia: 1 rok

způsob ukončení: Závěrečná zkouška

Jseš už vyučený karosář nebo v jiném technickém oboru? Baví tě lakovat auta? Během jednoho roku se můžeš stát autolakýrníkem.

Délka studia je 1 rok. Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných předmětů, tělesné výchovy a realizaci odborného výcviku. Je určeno uchazečům, kteří ukončili učební obor karosář nebo jiný příbuzný učební obor H a budou přijati do vyššího ročníku.

Učební obor autolakýrník je určen pro chlapce i dívky. Daný obor připravuje kvalifikované pracovníky schopné samostatně provádět přípravné malířské a lakýrnické práce a autolakýrnické práce.  

Absolvent oboru ovládá technologii přípravy a zpracování nátěrových hmot, podstatu a princip povrchových úprav materiálů, aplikaci nátěrových hmot na různé druhy povrchů s ohledem na materiál, členitost a  stupeň opracování. Zná příčiny koroze materiálů a způsob jejich odstraňování, jakož i princip ochrany materiálů před jejich působením.

Součástí vzdělání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, Certifikát Europass.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. 

Zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu.Chceš mít více možností?

Podívej se na seznam všech oborů, nebo si vyber obor podle tvého vysněného zaměstnání.