kód oboru: 23-61-H/01

délka studia: 1 rok

způsob ukončení: Závěrečná zkouška

Jseš už vyučený karosář nebo v jiném technickém oboru? Baví tě lakovat auta? Během jednoho roku se můžeš stát autolakýrníkem.

Délka studia je 1 rok. Zkrácené studium v denní formě zahrnuje pouze výuku odborných předmětů, tělesné výchovy a realizaci odborného výcviku. Je určeno uchazečům, kteří ukončili učební obor karosář nebo jiný příbuzný učební obor H a budou přijati do vyššího ročníku.

Učební obor autolakýrník je určen pro chlapce i dívky. Daný obor připravuje kvalifikované pracovníky schopné samostatně provádět přípravné malířské a lakýrnické práce a autolakýrnické práce.  

Absolvent oboru ovládá technologii přípravy a zpracování nátěrových hmot, podstatu a princip povrchových úprav materiálů, aplikaci nátěrových hmot na různé druhy povrchů s ohledem na materiál, členitost a  stupeň opracování. Zná příčiny koroze materiálů a způsob jejich odstraňování, jakož i princip ochrany materiálů před jejich působením.

Součástí vzdělání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, Certifikát Europass.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. 

Zájemci mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Chceš mít více možností?

Podívej se na seznam všech oborů, nebo si vyber obor podle tvého vysněného zaměstnání.

30. 1. 2023

Ředitel střední školy automobilní Holice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Více informací
25. 1. 2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PÁTEK 24. 2. 2023

Více informací
Další aktuality