kód oboru: 39-41-L/01

délka studia: 4 roky

způsob ukončení: Maturitní zkouška

Čtyřletý maturitní obor s rozšířenou praktickou výukou a s možností vykonat po třetím ročníku závěrečnou zkoušku v oboru automechanik. Obor je určen pro chlapce i dívky s ukončeným základním vzděláním. Připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel.

Praktická výuka je orientována především na zvládnutí práce s diagnostickou a opravárenskou technikou používanou při provozu a opravách dopravních prostředků a doplněná o požadavky, které vyplývají z RVP oboru 23-68-H/01 automechanik.

Součástí studia je příprava pro získání řidičského oprávnění skupiny B a C, možnost rozšíření o profesní průkaz řidiče, Certifikát Europass. 

Absolvent studijního oboru Autotronik bude středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Po absolvování nástupní praxe bude připraven k výkonu náročných činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel.

Může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, přejímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího opraven, technika STK, být policistou, vojákem a hasičem. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 

Chceš mít více možností?

Podívej se na seznam všech oborů, nebo si vyber obor podle tvého vysněného zaměstnání.