kód oboru: 23-43-L/51

délka studia: 2 roky

způsob ukončení: Maturitní zkouška

Výuční list z oboru Automechanik, Mechanik opravář jednostopých vozidel nebo Karosář ti nestačí? To je dobře, nástavbové studium zakončené maturitou ti rozšíří možnosti profesního uplatnění ve strojírenských oborech a automotiv.

Výuční list z oboru Automechanik, Mechanik opravář jednostopých vozidel nebo Karosář ti nestačí? To je dobře, nástavbové studium ti rozšíří možnosti profesního uplatnění ve strojírenských a automobilních oborech.

Během studia rozšíříš své poznatky o strojích, zařízeních, výrobních pomůckách a postupech práce využívaných ve strojírenské výrobě. Prohloubíš si také vědomosti z oblasti logistiky, ekonomiky a řízení strojírenských výrob, což ti umožní najít uplatnění ve strojírenských firmách a provozech, v armádě nebo u hasičského záchranného sboru (např. jako mistr, dispečer, technolog, servisní technik či vedoucí pracovního kolektivu).

Můžeš také pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo škole vysoké.

Dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou je určen pro chlapce i děvčata s úspěšně složenou závěrečnou zkouškou ve tříletém strojírenském učebním oboru s kódem začínajícím číslem 23, popř. v jiném obsahově příbuzném oboru (příbuznost v takovém případě posoudí ředitel školy).

Chceš mít více možností?

Podívej se na seznam všech oborů, nebo si vyber obor podle tvého vysněného zaměstnání.